Foto

2018 i bilder

Då har ännu ett år passerat – och ytterligare några bildrutor har hamnat i arkivet….