Skip to content

Vid Ve i Väse finns en av Värmlands tre kända runstenar. Vanligen nämner runstenarnas korta texter bara namnen på den som skall ihågkommas samt personen som rest stenen. Genom tolkningar har man kommit fram till att stenen rests efter Vebjörn, av hans broder. Texten är fragmentarisk och bara en del av en ännu längre, nu försvunnen text. Den har kanske funnits på en motstående sten, som de runstenar i par som man känner i Mälarlandskapen. Runskriften har daterats till vikingatidens slutskede omkring 1050 e Kr. Strax bredvid finns ett gravfält med 26 högar.

Runstenen står inte på sin ursprungliga plats utan hittades på 1860-talet ett 50-tal meter söderut. Troligtvis har den stått efter den s.k. Letstigen som är en av landets äldsta vägar. Den kan ha varit en av två stenar som har markerat en bro eller ett vadställe. Det finns ytterligare en runsten i Värmland efter denna gamla färdväg och det är Järsbergsstenen i Kristinehamn. Letstigen var färdvägen mellan Mälardalen och Norge. (Länsstyrelsen i Värmland).

About Author

Lämna ett svar