Skip to content
Värmland

Mitt Värmland: Brattfallet

Brattfallet är ett 10 m högt vattenfall med en djup kanjon. Vid höga vattenflöden är fallet mäktigt. På sommaren då vattenföringen är låg kan man klättra i fallet. Efter Brattfallet rinner Halgån genom en 80 meter lång kanjon.
Den vackra stenbron är från 1923 då väg byggdes med handkraft över bergen i tidigare väglöst land. Arbetet, ett AK-arbete för att motverka fattigdomen under 20-talets arbetslöshet, är uppmärksammat med en minnessten. Flottning förekom utför Brattfallet ner till Klarälven ända fram till slutet av 70-talet. Då Klarälven efter istiden eroderade sig ner i fjord- och älv sediment skapades en stor höjdskillnad – Halgån grävde sig då ner i en lätteroderad sprickzon och Brattfallet med sin kanjon skapades.

Det var mäktigt!
Och det blir extra häftigt när man går nära med kameran. Att liksom ge sig in i kaoset vattnet skapar på sin strävan nedåt. Naturen runtom är också den värd sin tid. En fullständigt hänförande plats på jorden och jag kommer att åka tillbaka hit när det är en rejäl snösmältning. Kan bara tänka mig ilskan och farten i fallet då. Har ni inte besökt platsen – gör det! Gott om fikaplatser och fina vandringsleder.

About Author

Lämna ett svar