Skip to content

Det här blir den första delen i mitt hobbyprojekt där jag vill visa hemstaden ur ett då och nu-perspektiv. De gamla bilderna har jag lånat från karlstad.se och den helt fantastiska interaktiva kartan. En enastående produkt som jag är väldigt glad över att den finns. Den här första delen innehåller bilder från platser jag passerade under min “halvmara” tidigare i veckan. Nu kör vi!

Kvarteret Kappan, Norra Kroppkärr
De gamla bilderna är tagna 1960. Det roliga med det här är att det är taget precis i den änden av gatan jag själv bor!

Detta bildspel kräver JavaScript.

Rudsskolan
Platsen är den samma, men här är jag osäker på den verkliga placeringen. Den gamla bilden är tagen 1965.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Vy från Rudsberget
Den gamla bilden är tagen 1894.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Nobelkorset
Innan E18 byggdes var det här en stor korsning där man kunde ta sig norrut mot Färjestad och Forshaga, eller österut mot Kristinehamn. Undrar just var damen är på väg? Minns ju även gamla GDG som låg där. De gamla bilderna är tagna på 1930-talet.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Hyttan, Haga
Här, vid Pråmkanalens nordöstra kant, låg den gamla hyttan. När Folkets Hus byggdes på platsen under 1900-talet fick danspalatset i byggnaden namnet Hyttan. Antar att det är fler än mina föräldrar som “svingat sina lurviga” där. Nu ligger Karlstad CCC och Hotel River C på platsen. Den gamla bilden är tagen 1920.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Hotell Winn
Där hotellet idag ligger såg det aningen annorlunda ut när den gamla bilden togs 1947.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Sandgrund
För de flesta är nog Sandgrund förknippat med det gamla danspalatset. Men innan det så byggdes stadens vattenverk här runt 1880. Det togs ur bruk på 1950-talet då man istället började rena stadens vatten ute på Sörmon. Den gamla bilden är tagen 1960.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Gripen
Idag inhyser kvarteret bland annat en vårdcentral. Den gamla bilden är tagen 1947.

Detta bildspel kräver JavaScript.

“Frankes hörna”
Som liten ville man alltid gå in i den stora leksaksaffären på hörnet. Butiksinnehavaren hade ett rykte om sig att vara ganska butter och tvär. Gammal bild tagen 1961.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Bokhandel och biljard
Då (1925) fanns här en bokhandel. Idag inhyser huset bland annat en resebyrå och en biljardhall.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Handelsbanken på Tingvallagatan
Den gamla bilden är tagen 1946.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Älven vid Statt
Det var mycket vatten i älven 1959. Här står nyfikna Karlstadsbor och kollar på den mäktiga Klaran.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Sandbäcksgatan
Vägen norrut mot Grava (som var dåtidens destination norr om staden). Gammal bild tagen 1900.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Våxnäsgatan
Den västra vägen ut ur staden på den tiden. Den gamla bilden tagen år 1900.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Den gamla tennishallen
Belägen på Våxnäsgatan på den plats där vi idag hittar jättekåken Karolinen. Oklart vilket år bilden härstammar från.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Västra bron och Hybelejens kvarn
“Redan när Karlstad grundades kom två av de viktigaste infartsvägarna till staden att gå genom Klara. Resande från väster kom längs nuvarande Våxnäsgatan och från norr längs Sandbäcksgatan. Där vägarna möttes strax innan bron över till själva staden kom Karlstads första tullport att uppföras. I slutet av 1700-talet uppstod ett mindre torg vid brons norra landfäste kring vilket stadens handlare byggde bodar och magasin för förvaring av spannmål och övriga varor, allt innanför tullporten. Vid torget uppfördes vid denna tid även den väderkvarn som gått till historien som Hybelejens kvarn efter dess konstruktör Carl Jakob Heublein. Torget kom att kallas Nya Salttorget och motsvarade ungefär området där teatern står i dag.” (karlstad.se) Gammal bild från 1890.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Huset innan Domus
När jag växte upp fanns inte den här byggnaden. Istället var det en 60-talslåda som dock brann 27 oktober 1999. Den ersattes efter ett tag av gallerian Mitt i City.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Åhlenshuset
Måste nog ändå säga att det är synd att man inte bevarat mer av den gamla bebyggelsen. Det som på sin tid blev “Tempo” i ett nybygge (nu Åhlens) står sig ju slätt mot det som stod där innan.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Drottninggatan
Den stora gatan som går rakt genom centrala Karlstad har nog gjort så under väldigt lång tid. Den gamla bilden är från 1900.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Vikenbron blev Vikentunneln
Innan vikentunneln byggdes fanns en gångbro över järnvägsspåren vid Centralstationen. Den konstruerades av Karlstads Mekaniska Werkstad. Den togs i bruk redan 1878 och ersattes med tunneln 1967. Den gamla bilden är från 1966.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Kvarteret Duvan
Det har länge varit butiker längs Drottninggatan. Här var också den stora bussgatan i min uppväxt. Nu är det en gågata och det finns en galleria som praktiskt nog heter just Duvan. Bild från 1957.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Karlstads mest exklusiva klädbutik
Varuhuset CGC var beläget i korsningen av Drottninggatan och Västra Torggatan, mellan Stora torget och centralstationen. CGC stod för Carl Gustav Carlsson. Han grundade varuhuset 1924 och det var då beläget på Kungsgatan 20. 1951 flyttade man till en ny adress i ett nybyggt affärshus ritat av Björn Hedvall. Man positionerade sig som Karlstads exklusivaste varuhus, och var bland annat först i staden med att installera en rulltrappa. Från början hade man mer traditionell inriktning, och sålde flera olika slags varor. De sista decennierna hade försäljningen dock allt mer kommit att kretsa kring dam- och herrkonfektion, i synnerhet exklusivare kläder. CGC stängde den 31 januari 2019. (Wikipedia) Den gamla bulden tagen 1947.

Detta bildspel kräver JavaScript.

8 till 8!
I min uppväxt låg här en matvarubutik som kallades “8 till 8”. Anledningen var mycket enkel då det var öppet mellan just de tiderna. Tidigare låg här biografen Palladium som här ses på bilden från 1968.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Viken
“Namnet Wijken finns omnämnt i skriftliga källor från mitten av 1600-talet. Området var länge glest bebyggt. Vid mitten av 1800-talet fanns lantegendomen Rosenbad samt ett fåtal större byggnader, bland annat ett missionshus. I övrigt fanns där oreglerad trähusbebyggelse i huvudsak bestående av arbetarbostäder. Området betraktades av många som stadens slumkvarter.” (karlstad.se) Gammal bild tagen på 1970-talet.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Bryggudden
Ett område i stan som förändrats många gånger under de senaste 100 åren. I min uppväxt var området ganska nedgånget och det fanns en del mindre industrier på platsen. Idag är det Karlstad nyaste område och det har blivit en helt ny stadsdel runt Löfbergsskrapan och Inre Hamn. Den gamla bilden är från 1960.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Pråmkanalen
Kanalen byggdes under åren 1835 till 1838 efter ett ritningsförslag av Nils Ericson. Kanalen byggdes i syfte att transportera varor mellan Klarälven och Vänern. Här transporterades produkter som järn, svavel, kol, kalk, trä, massa och papper till och från bruken längs Klarälven. Slussen kallas Carlarnas sluss efter hertig Karl, sedermera kung Karl IX, Karlstads grundare, och den dåvarande kungen Karl XIV Johan. Det var som mest trafik på kanalen på 1930-talet. De båtar som trafikerade kanalen var i huvudsak flatbottnade lastbåtar, pråmar och bogserbåtar. Kanalen trafikerades också av en hel del småbåtar som ekor och snipor. 1957 slutade kommersiell trafik att gå på kanalen. Området Haga ligger öster om kanalen, och väster om den ligger Tingvallastaden med byggnader som tidigare var sjukhus och ett fängelse. Kanalen är 1,8 kilometer lång, ca 15 meter bred och 1,78 meter djup. Slussen är 38,6 meter lång och 8,9 meter bred. Karlstads nollpunkt, 42,15 meter över havet, ligger på en sten vid den norra slussporten. (Wikipdeia) Den gamla bilden är tagen 1961 och visar, likt den nya, kanalens del söder om slussen.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Pumpstationen i Haga
Den gamla bilden är tagen 1968.

Detta bildspel kräver JavaScript.

 

 

About Author

Ett svar på ”Karlstad: Förr och nu #1”
  1. Mycket trevliga bilder, länkat i facebookgruppen Gamla fotografier av Karlstad.

Lämna ett svar