Skip to content
Värmland

Mitt Värmland: Digerfallet

Åren 1918-1920 byggde Jöns och Markus Svanberg kraftverket vid Digerfallet i Tåsan och Näckåns Elektriska AB bildades. En storsatsning utan like. Men en satsning som gick hem. Den elektriska kraften fick allt större betydelse. Idag vet vi alla vad elkraften betyder, men Jöns och Markus insåg det redan vid tidigt 1900-tal. De insåg vattenkraftens betydelse långt innan någon annan i norra Klarälvdalen över huvudtaget hade hört ordet elektricitet.

Texten har jag lånat från berättelsen om Jöns och Markus Svanberg.

Det är en härlig natur runt fallet. Visit Värmland skriver:

Vid Tåsans gamla kraftstation, i övre Klarälvdalen, finns Digerfallet, ett vattenfall där omgivande skog är gammal och luftfuktigheten hög.
Vattenfall i Tåsan, ca tio kilometer norr om Sysslebäck. Trots att Tåsans vattenflöde numera är uppdämt vid Tåsjödammen och vattnet leds genom tunnlar till Tåsans kraftstation i Sysslebäck är vattenfallet av imponerande dimensioner. I anslutning till fallet har Tåsan skurit ut en kilometerlång ravin med branta stup.

About Author

Lämna ett svar