Skip to content

Krakeruds kraftverk är ett kraftverk i Klarälven, 1,5 kilometer nedströms Uvåns inflöde vid Råda. Den installerade effekten är 22 MW och kraftverket producerar årligen cirka 115 GWh elektricitet. Krakeruds kraftverk byggdes av Uddeholmskoncernen 1917-21, och har en fallhöjd på 11,5 meter. Krakerud är ett av nio kraftverk i Klarälven.

About Author

Lämna ett svar