Skip to content

Jössefors

Mitt Värmland: Jössefors

I Byälvens avrinningsområde finns 4 stationer. De största kraftverken är Jössefors med en fallhöjd på 25 meter och Glava, båda tagna i drift på 1950-talet. Glava kraftstation är en underjordsstation med en fallhöjd på hela 97 m. Men det är…