Skip to content

I Byälvens avrinningsområde finns 4 stationer. De största kraftverken är Jössefors med en fallhöjd på 25 meter och Glava, båda tagna i drift på 1950-talet. Glava kraftstation är en underjordsstation med en fallhöjd på hela 97 m. Men det är inte själva kraftverket som är häftigt, utan vattenmassornas fart från kraftverket, via forsen och ut i Glafsfjorden.
Besökte platsen under hösten 2020 då det var väldigt mycket vatten i markerna och beredskapen kring framförallt Arvika höjdes i och med att vattnet i fjorden steg. Och med den fart som det forsade fram i Jössefors den dagen förstår man att det fylls på i sjön!

Miljön kring de gamla brukslokalerna är också lite häftig då det känns som folk bara gick hem en dag för att aldrig komma tillbaka.

About Author

Lämna ett svar