Skip to content

Genom det lilla samhället Åtorp rinner Letälven ner mot sjön Skagern. Huvuddelen av tätorten, den del som ligger väster om Letälven, ligger i landskapet Värmland, medan den östra delen ligger i Närke. I Åtorp ligger även Nysunds kyrka, en av två kyrkor i Degerfors-Nysunds församling, Karlstads stift.

Sedan 1817 leder en imponerade stenvalvsbro över älven, Letälvsbron. Vid östra brofästet finns inskriptioner från 1751, vilka förmodligen syftar på en tidigare träbro som låg en bit norrut.
Här i Åtorp har landsvägen korsat älven under lång tid, tidigast fanns här ett enkelt vadställe. Den gamla Letstigen finns belagd i skrifter från 1520-talet. Under medeltiden fanns här i närheten ett kapell, där resande kunde stanna och be en bön mot alla faror längs den fortsatta färden. Samhället Åtorp växte fram kring den nya kyrkan, Nysunds kyrka, som började byggas under 1600-talets början. Namnet Åtorp, nämnt i skrifter redan på 1500-talet, visar att Letälven tidigare har kallats för å.

Men det är inte bara gamla pilgrimer som har trampat mark utefter Letstigen och till slut hamnat och passerat Åtorp. Min ena släktgren (pappas sida) härstammar från trakten och den har därför ett stort personligt värde för mig. Mina förfäder ligger begravda på kyrkogården vid Nysunds kyrka. Dock finns inga stenar kvar att besöka. En liten vacker gammal by, långt från stress och stadens åthävor.

About Author

Lämna ett svar