Skip to content

En liten bortglömd plats i stilla skugga av Riksväg 61.
*****
Den första hammarsmedjan uppfördes 1686 och den andra 1691. Företaget grundades av Kristofer Geijer. Hammarverket utvidgades med ett manufakturverk som fick sitt privilegium 1696 och blev Värmlands första mer betydande i sitt slag. Geijer fick mycket beröm för den kvalitet på produkterna som tillverkades där. (Hoppas att han delade med sig av berömmet till den eller de som faktiskt gjorde produkterna)

Här fanns även såg och kvarn. Manufakturverket verkar ha legat nere under en stor del av 1700 talet men återupprättades år 1782. Till Brunsbergsverken hör även Rinnefors. Brunsbergs bruk upphörde 1863 och produktionen ingick därefter i Borgviks bruk. (Källa: Värmländsk industrihistoria)

Stenvalvsbron i Brunsberg murades 1827 av Olof Skoftman.
Olof Skoftman var född den 20 juli 1789 i Norra Fjell i Stavnäs socken. Från 1808 till 1816 var han soldat i Kongl. Nerikes och Wermlands regemente. Soldaterna var ofta duktiga på stenarbete eftersom de hade deltagit i befästningsarbeten. Så var också Olof Skoftman. Han har murat många ladugårdar och stenkällare framförallt i Boda och Brunskog. Olof Skoftman avled den 27 juni 1873.
Vid stenvalvsbron finns en minnessten som påminner om byggmästaren och om de hemman som ekonomiskt bidrog till byggandet av bron. (Källa: Brunskogs Hembygdsförening)

About Author

Lämna ett svar