Skip to content

Brattforsheden är ett område av stort geologiskt intresse som ett av Sveriges mest välbevarade isälvsdeltan. Stora delar av området består av sandmarker bevuxna med torr och mager tallskog, och här finns intressanta markformationer med dödisgropar och sanddyner. Kittelfältet är en del av Brattforsheden.

Här finns fina vandringsmarker, och är man det minsta intresserad av hur just isen har format vårt landskap så är det här en av de platserna man kan finna värd att besöka.

About Author

Lämna ett svar