Skip to content
Värmland

Mitt Värmland: Hammarö Sydspets

Ännu en pärla i den norra Vänerskärgården!
Ett naturreservat med fågelstation och urskog. Det är en liten promenad från parkeringen ut till spetsen, men den går på stigar och numer välgjorda spångar.
Det finns två vägar att välja. Strax efter “dasset” bär en stig av till höger (västerut) och en går rakt fram. Fortsätter man rakt kommer man till Skage Fyr, medan högersvängen leder till ett vindskydd och en grippplats i västerläge. Ett perfekt ställe om man vill fånga kvällssolen eller varför inte solnedgången! Funkar utmärkt både vinter som sommar.

Hammaro.se skriver man som Skage Fyr:

1872 byggdes fyren på Hammarös sydspets som namngavs till Hammarö Skage fyr. “Hammar” betyder klippa eller bergsknalle och med “skage” menas udde. Den byggdes av Anders G. Andersson, bygg- och fyrmästare, på uppdrag av “Wenerns Seglations Direktion” som ägde marken. Han fick dock hjälp av anhöriga att sköta fyren eftersom han ofta var upptagen med andra fyrar runt Vänern. 1907 tillträdde en fyrvaktare vid namn Johan Olsson.

Hammarö Skage fyr var ingen seglationsfyr utan en varningsfyr. Den hade enbart rött sken och dess uppgift var att varna för de förrädiska Grisskären. Omkring 1930 ansågs det att det var överflödigt med Skage fyr och det fanns planer på att riva den.

1932 tog några män i Karlstad saken i egna händer och gjorde ett försök att förvärva fyren och dess byggnader. Intresset växte och 1934 köptes tomten med fyr och allt. Föreningen Fyrtornet bildades och tog över förvaltningen av fyr och tomt.

About Author

Lämna ett svar