Skip to content

Kyrkan, som är en enskeppig salkyrka, är belägen på en höjd i kuperat skogsområde några kilometer från norska gränsen. Den uppfördes 1849–1851 på initiativ av brukspatron John Mitander. Arkitekt Johan Fredrik Åbom svarade för ritningarna, som dock på flera punkter ändrades. Den timrade kyrkan består av en rektangulär byggnadskropp som i öster avdelats till smalare kor flankerat av två mindre rum, däribland sakristia. Ingång i väster via tornets bottenvåning. Kyrkan är såväl exteriört som interiört välbevarad och är ett av landskapets få bevarade exempel på det enklare, nyklassicistiska träkyrkobyggandet från 1800-talets mitt. Exteriören är brädfodrad och rödmålad; de rektangulära fönsteröppningarna, listverket och lanterninen vitfärgade. (Wikipedia)

Har passerat här några gånger och slås alltid av den så välbevarade byggnaden. Det känns som trakten är öde, men kyrkan står där i all sin prakt.
Bogen ligger väldigt nära Savolax, Värdshuset Tvällen, Mitandersfors samt den vackra vägen söderut i skogen som är skyltad Kyrkvägen.

About Author

Lämna ett svar