Skip to content
Värmland

Mitt Värmland: Skans 163

Skans 163 ligger vid Mitandersfors, alldeles intill den norska gränsen. Skansen utgörs av pansarhinder och finns både i skogen samt vid sjön.

Mitandersfors är en by i Bogens socken i Arvika kommun, en kilometer från riksgränsen mot Norge.
Mitandersfors grundades 1841 när Jonas Erik “John” Mitander kom till platsen där Bogsälven rinner ut i Varaldsjön. John Mitander anlade här ett järnbruk med hammarsmedja, kvarn och såg. Järnbruket producerade stångjärn och spik för export till Norge. Efter järnbrukets nedläggning kom skogsindustrin att vara en stor arbetsgivare i Mitandersfors. Under 1900-talet var Billeruds AB den stora arbetsgivaren för både norrmän och svenskar i trakten. (Wikipedia).

 

About Author

Lämna ett svar