Skip to content

skans

Mitt Värmland: Skans 153 Hultet

Det var inte meningen att jag skulle hit den där dagen i höstas (2020), men det blev så ändå. Och tänk vilken grej! Ska återvända under sommarperioden och utforska området till fullo. Det här är hyggligt färsk historia om ett…

Mitt Värmland: Skans 163

Skans 163 ligger vid Mitandersfors, alldeles intill den norska gränsen. Skansen utgörs av pansarhinder och finns både i skogen samt vid sjön. Mitandersfors är en by i Bogens socken i Arvika kommun, en kilometer från riksgränsen mot Norge. Mitandersfors grundades 1841 när Jonas Erik “John” Mitander kom…

Mitt Värmland: Skans 173

Öjan skans (skans nr. 173) ligger utmed vägen mellan Nyskoga och Vitsand. Även denna skans betecknades i undersökning som Värmlands museum utförde 1999 i uppdrag av Fortifikationsverket (Nilsson 1999) som ”utan bevarandevärde” och saknar därför närmare beskrivnig. Men antagligen skulle…

Mitt Värmland: Skans 113

Den 9 april 1940 drabbades den svenska försvarsplaneringen av ett allvarligt bakslag. Det tyska blixtanfallet mot Danmark och Norge medförde att de planer som fanns för ett krig i väster fick omarbetas helt. ​ I 1906 års försvarsplan ansågs Ryssland…