Skip to content
Värmland

Mitt Värmland: Skans 173

Öjan skans (skans nr. 173) ligger utmed vägen mellan Nyskoga och Vitsand. Även denna skans betecknades i undersökning som Värmlands museum utförde 1999 i uppdrag av Fortifikationsverket (Nilsson 1999) som ”utan bevarandevärde” och saknar därför närmare beskrivnig. Men antagligen skulle här ån Öjan samt intilliggande myrar användas som naturliga hinder för framryckande tyska trupper som befarades invadera Sverige antingen västerifrån, t.ex. förbi Medskogen och Bograngen eller norrifrån via Klarälvdalen. Undersökningar av de tyska planerna visade efter kriget att det faktiskt var tänkt att invadera just i detta område (NILSSON:18).

Skansen sträcker sig söder om Öjan mellan en kg-hatt väster om vägen och en liten damm i öster och omfattar ett fullträffsäkert pansarvärnspjäsvärn med observationshuv i stål, två fullträffsäkra kulsprutegevärsvärn typ IV med betonghuv (”kulsprutegevärshatt”) och två fullträffsäkra kulsprutevärn med observationshuv och vardera tre embrassyrer åt två olika håll. Dessutom synns det fortfarande spår efter värngånger och öppna, men numera igenfyllda, skyttevärn i terrängen utmed ån. Spår efter skyddsrum eller andra täckta värn är i dagsläget inte synlig.

Vänligen tänk på att allemansrätten enbart ger dig möjlighet att vistas i skogen så länge du inte stör människor och djur eller förstör saker och ting!
Se upp förr igenfyllda värn och skyddsrum när du vistas i området! (Källa: geocaching.com)

About Author

Lämna ett svar