Skip to content

Minns att det var mycket bråk om just Strängsforsen när jag växte upp. Så mycket att det blev en riksdagsfråga av det. Har saxat ur en motion från 1987.

Motion till riksdagen
1986/87:Bo513

Bo Finnkvist m. fl. (s)

Undantagande av Strängsforsen i Klarälven från
utbyggnad

För fiskets utveckling i Värmland och övriga Vänerområdet är det viktigt att
fiskarnas lek- och vandringsvatten bevaras och skyddas.

En eventuell utbyggnad av Strängsforsen skulle äventyra projektet
Laxfond för Vänern och därmed spoliera den satsning som tre län och ett
stort antal kommuner är helt ense om.

80 % av all produktionskapacitet för Klarälvens laxungar faller inom
avsnittet mellan Båstadsbron och Kärrbacksstrandsbron. Nämnda reproduktionsområde
för laxstammen ligger inom den berörda älvsträckan Strängsforsen
.

Strängsforsen i Klarälven måste bl. a. av detta skäl undantas från
utbyggnad av vattenkraften.

Riksdagen antog i november 1986 en lag om hushållning med naturresurser
m. m. Genom lagen undantogs vissa vattenområden och älvsträckor från
utbyggnad för kraftändamål. I Klarälven undantogs sträckan Kärrbacksstrand
och Edebäck. Genom denna avgränsning kom Strängsforsen att
lämnas utanför det skydd mot utbyggnad som naturresurslagen innebär.
Opinionen mot en utbyggnad av Strängsforsen har tilltagit. Det finns alltmer
övertygande skäl för att bevara älvsträckan från utbyggnad.

Så bra då tänker jag då Strängsforsen är en av få kvarvarande forsarna i Klarälven. Den kallas “slakfors” och det går att parkera på älvbanken alldeles intill om man vill ta sig en titt!

About Author

Lämna ett svar